+421 917 436 417    aludos@aludos.sk

Poradenstvo

Montáž - osadenie okna

Aby sme dosiahli požadované teplotechnické ale aj akustické parametre je potrebné správne osadenie okna v obvodovej stene. Predpokladom je zosúladiť tepelnotechnické parametre rámového profilu, sklenej výplne a obvodového muriva, tak aby izoterma profilu nadväzovala na izotermu stavebného materiálu a aby sa tak eliminoval vznik tepelných mostov.
Dôležité je pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia a utesnenia parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru. V mieste kotvenia okna do ostenia vzniká tepelný most. Je potrebné ho eliminovať dodatočným zateplením ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm.

Údržba, starostlivosť

Pri starostlivosti o plastové okná odporúčame dodržiavať niektoré pravidlá

 • plastové okná sa nesmú čistiť abrazívnymi prostriedkami, drôtenkami, organickými rozpúšťadlami či žieravinou
 • raz ročne premazať všetky pohyblivé časti kovania kvapkou oleja
 • raz ročne vyčistiť odvodňovacie kanáliky
 • občas skontrolovať funkčnosť kovania, prípadne ho nechať odborne opraviť

Vetranie, rosenie okien

Roseniu je možné zamedziť správnym výberom okna, zabránime tak zrážaniu vody na skle.
Dôležité je aj správne vetranie, odporúča sa vetrať krátko a intenzívne, najlepšie pri dokorán otvorených oknách.
Jednou z možností je regulované vetranie, je niekoľko spôsobov

 1. Mikroventilácia
  Mikroventilácia sa inštaluje špeciálnym členom do kovania, ktorý pri určitej polohe tzv. štvrtá poloha umožní otvoriť okno, iba na malú vetraciu škáru, kde dochádza k základnému prevetrávaniu, ale ešte nevzniká prievan. Mnoho výrobcov pridáva túto mikroventiláciu do otvorno – sklapacích okien štandardne.
 2. Ventilačné mriežky
  Vetranie je možné riešiť taktiež použitím tzv. ventilačných mriežok. Tie sa osádzajú do rámu okna alebo nahrádzajú časti skla. V súčasnosti náš trh ponúka väčšie množstvo takých zariadení. Líšia sa nielen cenou, ale taktiež množstvom vzduchu, ktorý je schopné vymeniť, ďalej svojimi tepelne a hlukovo izolačnými vlastnosťami a možnosťami regulácie.
 3. Prevŕtanie okien
  Ďalšia možnosť je dômyselné prevŕtanie, alebo vynechanie tesnenia v určitých miestach okna. Presnejšie povedané, tesnenie nie je priamo vynechané, ale nahradené špeciálnym, aby sme infiltráciu zvýšili. Za zhoršeného počasia sa okno automaticky samo dostatočne uzavrie. Základnou výhodou tohto systému je nemožnosť systém uzavrieť, a svojvoľne vyradiť z funkcie, ako je to možné v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Teplotné straty sú minimálne. Ďalšou výhodou je to, že v prípade nutnosti môžeme tento typ tesnenia ľahko odstrániť a nahradiť ho štandardným.
 4. Viackomorový systém plastových okien
  V prípade plastu je ďalšou možnosťou využitia viackomorové štruktúry materiálu k tomu, aby sa prevetrávalo rámom. Vzduch preniká labyrintom komôr vo vnútri profilu. Výsledný vetrací systém má minimálne straty tepla a poskytuje akustickú pohodu. Nejde uzavrieť a tým vyradiť z funkcie.